fbpx
My Atomy Європейська культурно-просвітницька ініціатива

Серед багатьох навчальних закладів Польщі варто відзначити Технічний шкільний комплекс у Клодзко, який має добре обладнані лабораторії – значною мірою завдяки дотаціям Європейського Союзу.

Нещодавно школа оснастила частину кабінетів новими комп’ютерами, інтерактивними дошками та спеціальним дидактичним та науковим обладнанням.

В межах школи є все, що необхідно для повноцінного та цікавого життя студентів:

 • спортзал;
 • трав’яний майданчик;
 • баскетбольний та гандбольний майданчики;
 • будівельно-технічний цех;
 • майстерні;
 • гуртожиток.

Оскільки мова йде про навчальний комплекс, то маєте розуміти, що в його складі працює кілька закладів освіти. І серед них середня школа – технікум.

В технікумі учні можуть обрати для навчання такі напрямки, як:

 1. Технік-будівельник.
 2. Технік з опоряджувальних робіт у будівництві.
 3. Технік обладнання та систем відновлюваної енергетики.
 4. Технік-аналітик.
 5. Технік з логістики.
 6. Технік-експедитор.

Розглянемо кожен з цих напрямків більш детально!

Професія – технік-будівельник

Технік-будівельник може виконувати та контролювати організацію професійних завдань, пов’язаних із: будівництвом односімейних та багатоквартирних будинків, промислових та громадських об’єктів, будівництвом інженерних споруд, калькуляцією будівельних робіт, обслуговуванням будівельних об’єктів, виробництвом будівельних матеріалів та елементів, управління буд.

Через різноманітність робочих місць середовище, в якому працює технік-будівельник, відрізняється. Робота в цій професії виконується переважно на відкритому повітрі (будівництво будівель), але також і всередині будівель. Майже завжди технік-будівельник працює в команді людей. Під час роботи він співпрацює зі своїм начальством і технічним наглядом. Часто контактує з інвесторами будівництва. Переважна більшість будівельників працює в підрядних компаніях.

Небезпеки на будівельному майданчику включають: котловани, риштування, рухомі частини будівельних машин. Існують і робочі неприємності, пов’язані з погодними умовами (дощ, снігопад, низькі та високі температури, вітер). Для тих, хто керує роботами, важливо вміння налагоджувати контакти та безконфліктну співпрацю з колегами.

Професія техніка з опоряджувальних робіт у будівництві

Технік з опоряджувальних робіт у будівництві організовує, координує та контролює виконання робітничими бригадами опоряджувальних робіт. Використовує будівельну документацію. Розробляє проєкти організації будівельно-оздоблювальних робіт. Виконує заміри, необхідні для виконання опоряджувальних робіт у будівництві. Готує злети та заміри опоряджувальних робіт. Веде будівельну документацію. Складає графіки оздоблювальних робіт, зайнятості, роботи машин, доставлення, витрати й запасу матеріалів. Спеціалізується на складанні кошторису на оздоблювальні роботи. Він також може виконувати та контролювати організацію професійних завдань, пов’язаних з: розробкою будівельного майданчика, монтажем, використанням та демонтажем риштувань, що використовуються під час виконання оздоблювальних робіт, організацією та координацією робіт, пов’язаних з виконанням оздоблювальних робіт на будівельних об’єктах. . Через різноманітність робочих місць середовище, в якому працює технік з оздоблювальних робіт, відрізняється. Робота в цій професії виконується в основному в приміщенні, але також і на відкритому повітрі. Майстер-оздоблювач практично завжди працює в команді людей. Під час роботи він співпрацює зі своїм начальством і технічним наглядом. Часто контактує з інвесторами будівництва. Переважна більшість майстрів будівельної обробки працюють в будівельних компаніях. Небезпеки на будівельному майданчику включають: котловани, риштування, рухомі частини будівельних машин. Існують і робочі неприємності, пов’язані з погодними умовами (дощ, снігопад, низькі та високі температури, вітер). Для тих, хто керує роботами, важливо вміння налагоджувати контакти та безконфліктну співпрацю з колегами.

Професія техніка обладнання та систем відновлювальної енергетики

Технік обладнання та систем відновлюваної енергетики — професія, введена до класифікатора професій професійно-технічної освіти у 2010 році. Водночас це відносно новий напрям навчання в середніх школах. Це відповідь на зміну структури джерел енергії, серед яких особливу роль відіграють нетрадиційні джерела. Таким чином, ці зміни вимагають поступової підготовки професійного персоналу, який займається експлуатацією та наглядом за інфраструктурою відновлюваної енергетики.

Випускники цього курсу будуть підготовлені до організації та виконання робіт, пов’язаних із встановленням та експлуатацією систем відновлюваної енергії. Крім того, ця освіта дозволить випускникам підтримувати органи державної влади та місцевого самоврядування професійною допомогою у сфері управління відновлюваними джерелами енергії. Зокрема, вони будуть готові:

 • визначення умов розміщення пристроїв, що використовуються для отримання теплової, механічної та електричної енергії;
 • планувальні роботи, пов’язані з монтажем установок, обладнаних пристроями для використання відновлюваної енергії;
 • організація та нагляд за роботами, пов’язаними зі складанням пристроїв, що використовуються в системах відновлюваної енергетики;
 • монтаж пристроїв, що використовуються для отримання відновлюваної енергії;
 • контроль за роботою пристроїв і установок і за роботою систем відновлюваної енергії;
 • розрахунок вартості матеріалів і монтажних робіт;
 • вільне володіння іноземною технічною мовою за фахом;
 • співпраця з вітчизняними та іноземними організаціями, підприємствами та установами у сфері відновлюваної енергетики.

Це професія широкого профілю. У сфері відновлюваних джерел енергії на технічно-універсальному рівні. Випускники, завдяки комплексній підготовці в галузі сонячних, вітрових, гідро-, геотермальних енергетичних установок і технологій використання енергії біомаси, можуть продовжити свою подальшу освіту та спеціалізацію, підвищуючи свою кваліфікацію в системі формальної освіти, а також у неформальній та неформальній системі освіти. формальна освіта.

Професія техніка-аналітика

Технік-аналітик проводить дослідження хімічного складу сировини, виробів та інших матеріалів. Він також аналізує їх для цілей експериментальних досліджень і промисловості. Для цього він використовує сучасні аналітичні, класичні та інструментальні методи. Використовує лабораторне обладнання та апаратуру, а також хімічні реактиви. Технік-аналітик займається оцінкою якості субстратів, проміжних продуктів і промислових продуктів. Крім того, він може брати участь у підготовці звітів і досліджень з питань промисловості, матеріалознавства, наукових досліджень, охорони навколишнього середовища тощо. Технік-аналітик характеризується спритністю рук, яка необхідна при взятті проб і роботі в хімічній лабораторії.

Технік-аналітик має знання та навички щодо раціонального та безпечного використання хімічних речовин і матеріалів, використання основних методів хімічної підготовки, використання та обслуговування вимірювальних пристроїв, підготовки зразків для випробувань, калібрування аналітичних методів, точного зважування та вимірювання, приготування розчинів, проведення кількісних та якісних методів класичними та інструментальними методами, інтерпретація результатів досліджень методами статистичного аналізу та оцінка правдивості результатів визначення.

Професія техніка з логістики

Технік з логістики займається плануванням, організацією, спрямуванням і контролем руху товарів від виробника до споживача та використанням інформації з ринку з метою оптимізації вигод від обміну товарами для всіх учасників цього обміну. Технік з логістики повинен доставляти товари відповідно до замовлення клієнта та оптимізувати витрати, щоб правильно співпрацювати з клієнтами. До основних завдань також відносяться вибір процедури закупівлі та вибір постачальників і товарів.

Технік з логістики аналізує та керує закупівлями, обробляє замовлення та організовує транспорт, використовуючи для цього ІТ-системи. Щоб виконувати покладені на нього завдання, він повинен мати глибокі знання в галузі планування, фінансів, маркетингу, транспорту та розподілу, фінансового та економічного аналізу, а також національного та міжнародного права в межах своєї діяльності. Крім економічних знань і знання принципів управління компанією, технік з логістики повинен володіти управлінськими здібностями: швидко приймати рішення і логічно передбачати їх наслідки, мати здатність до концентрації і вміння працювати під напругою. Йому потрібні відмінні знання економіки, власного ринку та специфіки компанії та транспортної сфери. Також важливі навички планування на різних часових відстанях. У зв’язку з необхідністю захисту навколишнього середовища перед техніками логістики постають нові завдання, пов’язані з необхідністю відновлення, захисту та утилізації відходів, з особливим наголосом на небезпечних відходах. На більшості підприємств, як виробничих, так і сервісних, створені матеріально-технічні пости. Крім основної діяльності логістичних технік, він також займається підвищенням гнучкості та адаптивності компанії на ринку. Він піклується про його підтримку в оптимальній робочій готовності, забезпечує систему розподілу, потік товарів, послуг та інформації.

Професія техніка-експедитора

Метою роботи експедитора є організація перевезень вантажів по країні та за кордоном. Експедитором може бути лише особа, яка професійно та за винагороду від свого імені або від імені довірителя, за дорученням довірителя зобов’язується відправити або отримати вантаж та інші дії, пов’язані з його транспортуванням. Сфера діяльності експедитора включає автомобільний, залізничний, морський, внутрішній водний, повітряний та інтермодальний транспорт. Організація транспорту полягає в пошуку клієнта, визначенні деталей транспорту, узгодженні ціни послуги та розрахунку за послугу. У завдання експедитора також входить пошук додаткових клієнтів для забезпечення оптимального використання транспортних засобів на всьому запланованому маршруті перевезення. У разі експорту та імпорту товарів експедитор відповідає за оформлення документів та організацію митного оформлення. У своїй роботі експедитор консультує щодо вибору організації транспорту, транспортних засобів і маршруту транспортування, а також щодо підготовки вантажу до транспортування. Планує експедиційну потребу транспортного об’єкта, що пов’язано з визначенням та визначенням необхідної кількості транспортних засобів для виконання транспортного завдання.

До завдань експедитора також входить страхування вантажів, розробка транспортних інструкцій та інформаційних матеріалів для клієнтів, укладання договорів з вітчизняними та іноземними замовниками, які беруть участь в обслуговуванні вантажоперевезення, підготовка та заповнення транспортних документів та інших документів, передбачених нормативними документами імпортера, експортера та транзитні країни. Експедитор організовує навантаження і розвантаження вантажів, контролює і контролює весь транспортний процес і перевантажувальні операції. Експедитор також зобов’язаний кожного разу погоджувати способи та місце доставлення вантажу. В особливих випадках, за бажанням клієнта, організовує тимчасове зберігання та складування вантажу. Завдання, пов’язані з організацією митного оформлення, пов’язані з міжнародними перевезеннями.

У разі виникнення збоїв у доставленні вантажів завдання експедитора — негайно усунути виниклі перешкоди та збої.

Місцем роботи експедитора є службові приміщення та місця навантаження, розвантаження або перевантаження вантажів. У деяких ситуаціях експедитор також бере участь у транспортуванні.

Основними робочими засобами експедитора є комп’ютер, факс і телефон.

Експедитор повинен вільно володіти як мінімум однією іноземною мовою і вміти користуватися перевагами Інтернету. Експедитор може виступати як керівник, так і підлеглий. Тривалість роботи залежить від кількості та виду справ, що розглядаються. До основних рис, якими повинен володіти експедитор, відносяться вміння організовувати та вести переговори, легкість у встановленні контактів з людьми та самостійність у роботі, особливо в частині прийняття рішень. Експедитор також повинен проявляти активність, проявляючись у вживанні дій самостійно, не чекаючи наказу.

Підсумок

Сподіваємось, що ця інформація була для вас корисною! Якщо ви бажаєте дізнатись більше про навчання в польських технікумах та ВНЗ, то пишіть до нас на електронну пошту atomy.ekpi@gmail.com. Також ви можете зателефонувати з цих питань до наших менеджерів – 📞+380674550190, 📞+380993675750. Консультація надається безкоштовно! Або просто заповніть форму нижче та ми з вами зв’яжемося найближчим часом.

[hubspot type=”form” portal=”6717931″ id=”994bbdf3-4508-4719-afc1-b09a6c097583″]

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *